Skip to Content
Aquatic Drones: Veilige waterwereld door data van robot-boot
  • Verhaal 16-03-2023

Veilige waterwereld door data van robot-boot

3 minuten leestijd

Voor een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem moet er meer worden samengewerkt én slimmer worden gewerkt. Aquatic Drones bedacht een innovatief autonoom meetvaartuig dat goedkoper, duurzamer en veiliger onze waterwegen monitort. Hun slimme robot-boot voorziet in de databehoefte voor het onderhoud en beheer van waterwegen op een veilige en betaalbare manier.

Water is altijd in beweging. Dat vergt monitoring en onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan dieptemetingen in rivieren om te voorkomen dat de binnenvaartschepen vastlopen. Maar ook aan inspectie van kades, dammen, sluizen en bruggen. Zijn er bijvoorbeeld geen scheuren waardoor gebouwen op de kade kunnen verzakken? Ook windmolenparken op zee moeten gemonitord worden. Pilaren spoelen uit in de basis en moeten tijdig bijgestort worden om te voorkomen dat ze scheef komen te staan. Met de verzamelde data zijn waterbeheerders in staat hun baggerwerkzaamheden, reparaties en verbeteringen van de waterkwaliteit effectiever te plannen. Dit vermindert zowel de ecologische voetafdruk van onderhoudswerkzaamheden als de kosten. Voorheen gebeurde monitoring met diesel aangedreven bemande schepen. Dit was onveiliger, vervuilender en zeer kostenintensief. Bovendien kampt de scheepvaart met een personeelsterugloop waardoor er soms niet eens mankracht was om voldoende data te verzamelen.

Innovaties aan boord

Maarten Ruyssenaers: “De innovaties aan boord zitten op communicatietechnieken. Deze zijn ‘redubbed’. Dat wil zeggen: als er één uitvalt, kunnen we altijd naar een tweede of derde overstappen. Ons systeem is heel erg veilig. Waar normaal gesproken één sensor, een AES-systeem of een radarsysteem gebruikt worden, gebruiken wij drie verschillende sensoren plus een camera, die onderling allemaal met elkaar kunnen communiceren.” De data die deze meetschepen verzamelen, kunnen worden ingezet om voorspellingen te doen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een vaartuig dat zelf op basis van data kiest wanneer, hoe vaak en hoe lang het moet uitvaren, meten en inspecteren.

''Water is altijd in beweging. Dat vergt monitoring en onderhoud''.

Data verzamelen: hoe werkt het?

In het huidige informatietijdperk is er een groeiende databehoefte, maar hoe ziet het verzamelen van die data er eigenlijk uit? Ruyssenaers: “Voor de bodemhoogte verzamelen we de gegevens in een soort puntenwolk (hoogte, breedte, lengte), volledig gps-gelokaliseerd en tot op één centimeter nauwkeurig. Dit is de hoogste nauwkeurigheid ter wereld. Met die puntenkaart kun je een reliëfkaart maken van hoe het er onder water uitziet en hoe dat onderhouden of beheerd moet worden. Van kades maken we ook een puntenkaart, die laat zien waar er misschien scheuren zitten en hoe deze zich ontwikkelen, zodat onderhoudswerkzaamheden beter ingepland kunnen worden. Bij onderzoek naar de waterkwaliteit meten we de waardes van nutriënten, die wel of niet in het water zitten, zoals zuurstof of de pH-waarde.”

“Het is gaaf om in samenwerking met partners veilige, duurzame en goedkopere oplossingen voor de wereld te kunnen maken''.

Van idee tot autonoom meetvaartuig

Aquatic Drones is ontstaan vanuit de RDM (Rotterdamsche Droogdok Maatschappij) Campus, een samenwerkingsinitiatief tussen overheid, universiteiten, onderzoeksinstellingen, technische mkb-bedrijven, grote bedrijven en startups. Hier werden zes prototypes kleinere maritieme robots bedacht. Vanuit daar startte Ruyssenaers in 2016 Aquatic Drones om autonome meetvaartuigen voor maritieme data verder te ontwikkelen. Ruyssenaers: “Onze drones voorzien in autonome inspectie en monitoring van waterwegen, havens en zee en maken daarmee de metingen voor de maritieme wereld. Er zijn geen mensen aan boord, dat maakt het veiliger. Het schip kan te water worden gelaten door één operator, is verder volledig autonoom en kan 24/7 werken. De robot-boot is emissievrij; de schepen worden volledig elektrisch aangedreven. Ook is het meetschip kostenefficiënter en multifunctioneel inzetbaar door flexibele sensoropstelling. Deze manier van monitoren is vier à vijf keer goedkoper dan reguliere monitoring.”

Toekomstplannen

Ruyssenaers: “Onze autonoom varende meetschepen worden zowel gebruikt door overheden die over havens, kust en rivieren gaan, als door offshore windparkeigenaren en onderhoudspartijen zoals Boskalis of Jan De Nul Group. Die laatste twee gebruiken ons product bijvoorbeeld om de baggerwerkzaamheden te monitoren tijdens het aanleggen van de Tweede Maasvlakte of een vliegveld in zee. Er is inmiddels internationale belangstelling voor onze innovatie. Ook in de toekomst blijven we zoeken naar effectieve oplossingen met gebruik van nieuwe technologieën. Hopelijk lukt het ons zo om het water zo schoon en zo goed mogelijk te kunnen onderhouden voor de toekomst.”

Samenwerkcluster in de regio Brabant

Directeur Maarten Ruyssenaers van Aquatic Drones heeft z’n plek helemaal gevonden in Brabant. “Het is gaaf om in samenwerking met partners veilige, duurzame en goedkopere oplossingen voor de wereld te kunnen maken. Dat lukt goed in de Brabantse regio. Mensen zijn hier heel direct en willen graag zaken doen, maar wél met de Brabantse ontspanning en humor. We zitten in Heusden aan de Bergse Maas waar we onze vaartuigen ook direct kunnen testen. Inmiddels hebben we in de regio een heel cluster verzameld, zoals onze installatiepartner en diverse systeemleveranciers. We werken samen met waterschappen zoals De Dommel en binnenkort ook met Brabantse Delta. Ook zijn we aangesloten bij het Eindhovense Holland Robotics.”

 

''Het schip kan te water worden gelaten door één operator. Verder is hij volledig autonoom en kan 24/7 werken''.

Kopieer de tekst van dit verhaal

Met één druk op de knop kopieer je gratis de volledige tekst van dit verhaal

Deze pagina delen

Ken je anderen die deze pagina ook kunnen waarderen?

Andere verhalen uit het thema AI, data & digitalisering en Campagne #inBrabant