Skip to Content

Brabant in thema’s

Groen gas van dagverse koemest. Tegelvloeren van plastic uit de vervuilde oceanen. Een landbouwrobot als mechanische onkruidbestrijder. In Brabant komen we samen op baanbrekende ideeën voor een duurzame wereld. Waarbij we out of the box én voorbij onze eigen grenzen denken. Met de focus op vijf thema’s, die staan voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Minitopia laat zien dat wonen anders kan

Al op 4 locaties in Brabant is er alle vrijheid om je eigen woningwens te realiseren in de vorm van duurzame tiny houses

Vitale leefomgeving

In Brabant zetten we in op levendige dorpen. En op sterke steden met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Waarbij we de uitdagingen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, klimaat, energie, natuur en landbouw slim met verbinden.

Ontdek dit thema
Maak kennis met zonneauto Lightyear One

De 1e gezinsauto op zonne-energie is een Brabantse vinding

Energietransitie

Woonwijken verwarmen met restwarmtestromen van de industrie en glastuinbouw. Een elektrische auto die meer CO₂ vastlegt dan uitstoot. Het zijn voorbeelden van innovatieve combinaties waarmee Brabant in 2050 energieneutraal wil zijn.

Ontdek dit thema
Fruit plukken in de Philips fruittuin tijdens de plukdagen

1/3 van het voedsel dat we jaarlijks produceren belandt niet op het bord van de consument

Duurzame voedselsystemen

De voedselproductie moet beter en duurzamer. Samen zetten de Brabantse voedingsindustrie en hightechsector in op versnelling van precisielandbouw, de transitie van dierlijke naar alternatieve eiwitten en het tegengaan van voedselverspilling.

Ontdek dit thema
Team PeelPioneers

Jaarlijks gooien we in Brabant 260.000 ton kunststof materiaal weg, 80% wordt verbrand

Duurzame economie

Brabant is op weg van een fossiele naar een circulaire economie. Hergebruik is het credo. Én we moeten naar minder energieverbruik en uitstoot. Vooral in de maakindustrie, voedselproductie, bouw en infrastructuur is nog veel winst te behalen.

Ontdek dit thema
Aquatic Drones: Veilige waterwereld door data van robot-boot

Ook uit Brabant: een robotboot die duurzamer en veiliger waterwegen monitort

AI, data & digitalisering

Kunstmatige intelligentie (AI), big data, robotica. Brabant wil in 2030 koploper zijn in data-economie. Het fileprobleem oplossen met data? Premature baby’s er een betere start mee geven? De digitalisering van de maatschappij zorgt voor economische én maatschappelijke doorbraken.

Ontdek dit thema

Deze pagina delen

Ken je anderen die deze pagina ook kunnen waarderen?