Skip to Content

Privacyverklaring

Deze website is een uitgave van de provincie Noord-Brabant, team Brabant Branding en heeft als doel een positief beeld van Brabant te verstevigen en te onderbouwen.

Specifiek voor deze website 

Specifiek voor deze website geldt dat de persoonsgegevens die je achterlaat via de formulieren op de website, niet gedeeld worden met derden en alleen worden gebruikt: 

  • om je de nieuwsbrief toe te sturen als je je daarvoor aanmeldt

Gepersonaliseerde e-mails 

We hebben geregeld nieuwsberichten die we met je willen delen. We delen die graag via mail. Als je bent ingeschreven op een van onze nieuwsbrieven, e-mailen we je suggesties en nieuwsberichten. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je jezelf uitschrijven in de betreffende mailing. 

Je rechten

Vanuit de wet (AVG) heb je als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de Brabant Branding website als het gaat om de verwerking van uw gegevens. 

  • Je hebt recht op inzage van de gegevens die de Brabant Branding website van je verwerkt.
  • Je hebt recht op informatie over de wijze waarop je gegevens worden verwerkt.
  • Je hebt recht op correctie of aanvulling van je gegevens.
  • Je hebt het recht de Brabant Branding website te verzoeken je gegevens te verwijderen indien de Brabant Branding website geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht de Brabant Branding website te verzoeken je gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan je over te dragen.
  • Je hebt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profiling.

Voor het uitoefenen van deze rechten kun je bij de Brabant Branding website een verzoek indienen. Brabant Branding behandelt je verzoek binnen 4 weken. Daarnaast kun je een klacht indienen indien je ontevreden bent over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken.

Heb je een klacht over de wijze waarop Brabant Branding omgaat met de afhandeling van je verzoek of klacht, dan kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring provincie Noord-Brabant

Lees hier meer over de Privacyverklaring van provincie Noord-Brabant.

Deze pagina delen

Ken je anderen die deze pagina ook kunnen waarderen?