Skip to Content

ImagoMonitor

Tot een jaar of vijf geleden was er geen goed instrument om het imago van Brabant te meten. Samen met onze partners hebben we een eigen monitor ontwikkeld: de ImagoMonitor Brabant.

Doel van de ImagoMonitor Brabant

De ImagoMonitor heeft als doel in beeld te brengen hoe Brabanders én niet-Brabanders denken over de regio Brabant. Dit laat zien of de waarden uit het merkfilter Brabant ook daadwerkelijk gezien, herkend en beleefd worden. Het onderzoek is gebaseerd op de methodiek van Boisen en Fernandez-Cavia, die een imago meet vanuit vier perspectieven:

  • self-image: hoe kijkt de Brabander zélf aan tegen de regio Brabant?
  • planned image: hoe wil je dat anderen het merk Brabant zien? Klopt het imago van Brabant met de waarden uit het merkfilter? Zijn deze passend, herkenbaar en relevant?
  • projected image: hoe denkt de Brabander dat ánderen over Brabant denken? En komt dit overeen met wat je zelf denkt over Brabant en met hoe Brabant zich wil profileren?
  • received image: hoe denken niet-Brabanders daadwerkelijk over Brabant?

Om dit te kunnen meten hebben we de ImagoMonitor uitgezet onder twee verschillende groepen: inwoners van Brabant, en inwoners van de andere elf provincies van Nederland.

Stedeneditie

De meeste recente ImagoMonitor was een extra stedeneditie. In de stedeneditie onderzochten we de relatie tussen het merk Brabant en de merken van de zeven Brabantse steden (Den Bosch, Eindhoven, Breda, Tilburg, Roosendaal, Helmond, Oss).  

Belangrijkste conclusie is dat Brabant een grotere invloed heeft op het imago van de steden, dan de steden op het imago van Brabant. Als gevraagd wordt naar associaties bij een stad, wordt in de top 3 steevast ‘Brabant’ genoemd, terwijl de individuele steden nauwelijks voorkwamen als associaties bij ‘Brabant’. Martin Boisen, directeur van For the Love of place noemt dit typerend de ‘Brabantbonus’. Brabant is dus een zeer waardevol onderdeel van de profilering van je stad of organisatie, wanneer de doelstellingen overeenkomen met hetgeen waar Brabant sterk in is als merk.   

Lees hier meer over de Stedeneditie

ImagoMonitor 2023: Brabant is en blijft een sterk merk

Zowel Brabanders als niet-Brabanders associëren Brabant vooral met gezelligheid, gemoedelijkheid en carnaval. Da’s ook niet zo gek, want dat zit nu eenmaal in ons DNA. Bij de niet-Brabander zien we ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2020, dat zij vaker ook denken aan innovatie/high tech (Brabander is innovatief) en high touch (Brabander is maatschappelijk betrokken). Dat is een mooie ontwikkeling! Opvallend feitje: niet-Brabanders zijn positiever over Brabant dan Brabanders zélf denken. Brabanders dénken dat niet-Brabanders negatieve associaties hebben bij Brabant, zoals ‘criminaliteit’ of ‘boers’, maar dat is veel minder het geval dan de Brabanders denken.

Bekijk de ImagoMonitor 2023

En nu?

We hebben een eigen onderzoeksinstrument waarmee we het imago van de regio Brabant kunnen meten. Dit doen we regelmatig zodat we echt monitoren hoe het imago zich ontwikkelt door de tijd heen. Dat zal zeker niet elke meting met grote sprongen gaan; imago-verandering is immers een zaak van de lange adem. Daarnaast is Brabant zoals gezegd een sterk merk, dat zich over honderden jaren heeft gevormd tot wat het nu is: een toevoeging van een specifieke aanvullende associatie aan de top-of-mind associaties van mensen zal tijd kosten.

Met dank aan

De methodiek voor de ImagoMonitor is in 2020 ontwikkeld door Brabant Branding (Provincie Noord-Brabant), Martin Boisen (For the Love of Place), Sierdjan Koster (Rijksuniversiteit Groningen), Karel Jan Alsem en Jan Wever (Hanzehogeschool Groningen). Bij de uitvoering van de eerste editie van de ImagoMonitor voor Brabant, heeft daarnaast ook bureau Altuïtion een belangrijke rol gespeeld. Het onderzoekspanel van Dynata en de digitale infrastructuur van Expoints maken dat wij uiteindelijk alle data in een dashboard voorhanden hebben.

Deze pagina delen

Ken je anderen die deze pagina ook kunnen waarderen?