Skip to Content

Place Brand Management

Het kerndoel van de brandingstrategie van Brabant is het versterken van een positief beeld van Brabant. Brabant Branding heeft de taak deze strategie te ontwikkelen en uit te voeren. Hiervoor werkt het team samen met een groot aantal partners in Brabant. Om er een paar te noemen: BOM, VisitBrabant, BrabantC, AgriFood Capital, Brainport Eindhoven, diverse campussen, de universiteiten in Tilburg en Eindhoven en de grote steden. Zij en nog veel meer partijen spelen op het gebied van regiobranding een belangrijke rol.

Team Brabant Branding zorgt zo effectief mogelijk voor een eenduidige boodschap/uitstraling van al deze partijen wanneer zij beeldbepalend acteren in of communiceren over Brabant. Dat heet ‘place brand management’ en is nodig omdat branding alleen effectief is als alle betrokkenen hetzelfde verhaal vertellen: de spannende en indringende story van Brabant. Centraal in dit verhaal staan de drie merkwaarden die de regio zo bijzonder maken.

Drie merkwaarden

Brabant hanteerde tot voor kort de waarden high tech/ high touch. Succesvol in ondernemerschap, kennis en innovatie (high tech), maar ook Bourgondisch, gastvrij en gemoedelijk (high touch). Die waarden zijn recent onder de loep genomen en beoordeeld als passend, maar te algemeen. Met de samenwerkingspartners zijn de waarden daarom aangescherpt. Er is gekozen voor de volgende drie brand- of merkwaarden die Brabant uniek maken. Het zijn de dragers van de Brabantse identiteit.

  • Courageously Unconventional (creatief, mogen ‘pielen en proberen’, ambitieus, op zoek naar verandering, grensoverschrijdend)
  • Purposefully Collaborative (samenwerkend, zowel lokaal als internationaal)
  • Remarkably Immersive (meeslepend, deel worden van de gemeenschap)

Deze pagina delen

Ken je anderen die deze pagina ook kunnen waarderen?