Skip to Content

Gebruiksrechten

Deze skyline is ontworpen in opdracht van team Brabant Branding van de Provincie Noord-Brabant. Team Brabant Branding werkt aan een positief beeld van Brabant. Deze skyline is bedoeld om het gevoel van trots en verbondenheid te versterken bij eenieder die Brabant een warm hart toedraagt.

De intellectuele eigendomsrechten op deze skyline rusten exclusief bij de Provincie Noord-Brabant. De Provincie Noord-Brabant streeft een breed gebruik van het ontwerp van deze skyline na. Zij biedt gebruik van het ontwerp kosteloos aan, zolang het gebruik maar plaatsvindt binnen de navolgende voorwaarden:

  • Gebruik van het ontwerp dient bij te dragen aan een positief beeld van Brabant.
  • Het ontwerp is bedoeld voor gebruik op of in relatie tot consumentenproducten.
  • Het gebruik op of in relatie tot niet-consumentenproducten is – tenzij met expliciete toestemming van team Brabant Branding – niet toegestaan.
  • Het ontwerp mag alleen gebruikt worden op de wijze en in de vorm waarop het door de Provincie Noord-Brabant beschikbaar is gesteld en mag niet vervormd of aangepast worden.
  • Gebruik van het ontwerp is niet toegestaan als het gebruik niet in lijn is met wat de Provincie Noord-Brabant wil uitstralen, als het gebruik het beeld van de Provincie Noord-Brabant negatief kan beïnvloeden en/of schaden en/of indien het gebruik in strijd is met de openbare orde en goede zeden.

Maak je gebruik van het ontwerp, dan stem je automatisch in met deze gebruiksvoorwaarden. De Provincie Noord-Brabant behoudt zich het recht voor om op te treden tegen gebruik van het ontwerp indien en voor zover aan een of meer van deze gebruiksvoorwaarden niet is of wordt voldaan.

Team Brabant Branding biedt geen technische ondersteuning bij het laten maken van producten en kan geen advies geven over producenten die bepaalde producten kunnen laten maken.

Plaats je de skyline op de website van je organisatie? Verwijs dan naar deze website. Bijvoorbeeld met de zin: "Deze skyline ook gebruiken? Kijk op www.skylinebrabant.nl voor inspiratie en downloads."

Indien je twijfelt of gebruik van het ontwerp binnen de uitganspunten valt, dan kun je contact opnemen met team Brabant Branding.

Deze pagina delen

Ken je anderen die deze pagina ook kunnen waarderen?