Skip to Content
Petra Koenders vertelt over werken op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom
  • Verhaal 08-01-2021

Green Chemistry Campus: snoepwikkels uit resten van aardappels

5 minuten leestijd

De Green Chemistry Campus, de plek voor jonge technologiebedrijven, zit in de lift. Lees over de nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe investeringen én het nieuwe gebouw.

Nieuwe banen en een beter milieu door de Green Chemistry Campus

Lachend staat Petra Koenders tussen het metershoge olifantsgras. Dat gras groeit op de Green Chemistry Campus (GCC) in Bergen op Zoom en is de grondstof voor een van de producten die de bedrijven op de GCC ontwikkelen. Petra is sinds juni 2017 directeur van de Campus. “De GCC geeft ondersteuning bij de transitie naar een groene chemie en economie.”

De bedrijven op de campus onderzoeken hoe plantaardig restafval en bepaalde gewassen gebruikt kunnen worden als grondstof voor de chemische industrie en de industrie in verpakkings- en bouwmaterialen. Petra: “Daar komen bijzondere producten uit voort. Zoals snoepwikkels uit aardappelresten en duurzaam ‘groen’ beton.”

Petra Koenders vertelt over werken op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom
Foto: Merlin Daleman

De economie moet zich op hernieuwbare bronnen en biomassa gaan richten

Duurzame grondstoffen

Olie raakt op, hoe dan ook. Dat betekent dat de economie geen andere keuze heeft dan te verduurzamen en zich op hernieuwbare bronnen en biomassa te richten. Tegelijkertijd helpt deze ‘biobased economy’ bij een ander groot probleem: de groeiende afvalberg. In Nederland alleen produceren we 59 miljoen ton huishoudelijk afval per jaar. Een flink deel daarvan is plantaardig: potentiële grondstof voor de bedrijven op de GCC.

Biorizon en bio-aromaten

Petra Koenders: “Een van de bedrijven op de GCC dat grondstoffen uit afval haalt is Biorizon een Shared Research Center. Biorizon werkt in de nieuwe demo facility van de Campus aan de opschaling van onderzoek voor de productie van bio-aromaten uit plantaardig afval en houtige reststromen. Groene chemie op z’n best. Er is wereldwijd een grote en groeiende vraag naar aromaten bij de chemische industrie. Die zijn nodig voor bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen en cosmetica.

Proeffabriek

Petra: “Tot nu toe worden aromaten uit olie gehaald. Biorizon heeft plannen voor een proeffabriek. Als we door hen op termijn bio-aromaten kunnen maken van reststromen uit de land- en tuinbouw en uit cellulose (zoals luiervulling), dan is dat aan alle kanten goed voor ons milieu. De afvalberg wordt kleiner, de CO2-uitstoot fors lager.” In Biorizon werken TNO, het Vlaamse VITO, ECN part of TNO en de GCC samen.

Bakjes van olifantsgras

Nog een grote groeier op de GCC is het bedrijf Vibers, dat er het olifantsgras teelt waar Petra tussen poseert. “Die zijn hier heel klein begonnen. Uit dat olifantsgras hebben ze bouwmaterialen ontwikkeld, maar ook ‘vibers’, korrels waarvan bioplastics kunnen worden gemaakt, folies en verpakkingsmaterialen.” De activiteiten op de GCC brengen een duurzame toekomst dichterbij én zorgen concreet voor banen.”

Petra Koenders bij het olifantengras op de Green Chemistry Campus
Foto: Merlin Daleman

Vraag naar duurzame producten

De vraag naar biobased producten moet uit de consument komen, vindt Petra Koenders. En vervolgens uit de producent. Dat gebeurt al en het mkb is daarbij een belangrijke partner. “Niet voor niets komen de bedrijven op de campus vooral uit het mkb. Een van de initiatiefnemers van de GCC, Willem Sederel, zei: “De innovatiemotor voor de groene economie is het mkb. Zij zorgen voor innovaties en jagen de grotere bedrijven aan”. Willem is oud-directeur van SABIC Plastics en een visionair op gebied van de biobased en circulaire economie.”

Uitdagingen

De eerste jaren van zijn bestaan ging het de campus voor de wind, maar de jaren tussen 2014 en 2016 waren lastig. Petra: “De lagere olieprijs maakte de noodzaak voor de industrie minder. Ook was de campus was nog afhankelijk van SABIC, op wiens terrein we gevestigd zijn. Ten slotte hielp de crisis ook niet mee.” Ondertussen ziet het er alweer heel anders uit: de GCC leaset nu zijn grond van SABIC, de nieuwe duurzaam gebouwde demo facility is nagenoeg vol, het team is uitgebreid met een aantal experts en het aantal bedrijven op de Campus is mede dankzij het zeer succesvolle BioVoice programma in een half jaar tijd verdubbeld. BioVoice verbindt innovatievraagstukken van grote(re) bedrijven aan oplossingen van kleine bedrijven en biedt vervolgens ook ondersteuning om dit te realiseren. Het resultaat: 13 innovatie-contracten en €125.000,- aan innovatievouchers. Begin 2020 start de volgende ronde.

Een kijkje bij de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom
Foto: Merlin Daleman

“Ik wil bijdragen aan de vergroening en verduurzaming van de wereld. Zodat ik een gezonde planeet kan achterlaten!”

Agrarische partners

Een groot voordeel van de locatie in Bergen op Zoom zijn de vele agrarische bedrijven in de regio: leveranciers van biomassa. Petra: “Partnership met hen is belangrijk voor de bedrijven op de GCC. Voor de juiste eigenschappen van hun grondstoffen willen ze invloed hebben op bijvoorbeeld de kweek en zaadveredeling.” Een kenmerk van de GCC is de open innovatie en het zoeken van partners. Ook met Cosun, de agrarische dienst van de Suiker Unie, wil de campus samenwerken: “Om nog meer bruikbare reststromen te ontwikkelen.”

Meerwaarde Green Chemistry Campus

Petra Koenders is overtuigd van de meerwaarde van de GCC, voor bedrijven en de regio. “We bieden faciliteiten en diensten voor bedrijven die hun biobased innovaties willen opschalen: huur van labfaciliteiten en werkruimtes, maar ook ondersteuning bij financiering, marketing en bedrijfsvoering. Ook elders gevestigde bedrijven kunnen wij op die manier assisteren. We willen graag bedrijven aan elkaar koppelen voor kruisbestuivingen. En meer banen helpen creëren in de regio.”

Over haar persoonlijke motivatie om voor de Green Chemistry Campus te werken is ze duidelijk. “Ik wil bijdragen aan de vergroening en verduurzaming van de wereld. Zodat ik een gezonde planeet kan achterlaten voor de kleinkinderen die ik ooit hoop te krijgen!”

Duurzaam gebouwde demo-faciliteit op de Green Chemistry Campus
Foto: Green Chemistry Campus

Partners

Op de GCC werken per oktober 2019 onder meer de volgende bedrijven: Shared Research Center Biorizon, BioTorTech, Centre of Expertise Biobased Economy, Groene Vaert, , Nettenergy, Nimaro Ageno Consult, Vibers, TNO en VITO, Rubia 100% Natural Colours, Impershield, Gova, Gooskens Hout, Dutch Water Tech, Cyber Colloids en Alpha Packaging Europe. Founding partners van de GCC zijn de provincie Noord-Brabant, REWIN en de gemeente Bergen op Zoom.

Kijk voor meer informatie op:

Kopieer de tekst van dit verhaal

Met één druk op de knop kopieer je gratis de volledige tekst van dit verhaal

Deze pagina delen

Ken je anderen die deze pagina ook kunnen waarderen?

Andere verhalen uit het thema Duurzame economie