Skip to Content
  • Blog 14-03-2024

Steden profiteren van de Brabantbonus

Rinske van Kasteren Brandmanager

Rinske van Kasteren

Wil je jouw stad, dorp of organisatie nog sterker op de kaart zetten? In dit blog vertel ik over de ‘Brabantbonus’ en hoe je dit gelijk in kan zetten.

Zoals in onze eerdere blog al beschreven: Brabant is en blijft een keisterk merk. Daar zijn wij erg trots op. Want een sterk merk hebben is één, het behouden vergt een lange adem. Samen met onze partners werken we elke dag hard aan de branding van de regio Brabant.  

Brabant versus de steden

Naast de reguliere ImagoMonitor hielden we in 2023 voor het eerst een extra stedeneditie. De ImagoMonitor Brabant is een onderzoeksmethode die in beeld brengt hoe Brabanders én niet-Brabanders denken over de regio Brabant. Dit laat zien of de waarden uit het merkfilter van de regio Brabant ook daadwerkelijk gezien, herkend en beleefd worden. In de stedeneditie onderzochten we de relatie tussen het merk Brabant en de merken van de zeven Brabantse steden (Den Bosch, Eindhoven, Breda, Tilburg, Roosendaal, Helmond, Oss).  

Brabantbonus

Belangrijkste conclusie is dat Brabant een grotere invloed heeft op het imago van de steden, dan de steden op het imago van Brabant. Als gevraagd wordt naar associaties bij een stad, wordt in de top 3 steevast ‘Brabant’ genoemd, terwijl de individuele steden nauwelijks voorkwamen als associaties bij ‘Brabant’. Martin Boisen, directeur van For the Love of place noemt dit typerend de ‘Brabantbonus’. Brabant is dus een zeer waardevol onderdeel van de profilering van je stad of organisatie, wanneer de doelstellingen overeenkomen met hetgeen waar Brabant sterk in is als merk.   

Typisch Brabants

Andere interessante conclusies uit het onderzoek naar de steden zijn: 

  1. Onze Brabantse hoofdstad ’s-Hertogenbosch, is het meest ‘typisch Brabants’, gevolgd door Breda en Tilburg. Op gepaste afstand komen Oss en Eindhoven. Hekkensluiters zijn Roosendaal en Helmond. 
  2. Het beeld van zowel 's-Hertogenbosch als Breda is inhoudelijk al sterk geladen met traditionele Brabantse associaties zoals 'gezellig’, 'bourgondisch’ en 'gemoedelijk’. Tilburg neemt een tussenpositie in. Dat betekent dat deze stad zowel de traditionele Brabantse associaties heeft als ook aanleunt tegen het postindustriële en het universitaire dat Eindhoven kenmerkt. 
  3. Van Roosendaal, Oss en Helmond is het nog grotendeels onbekend wat ze te bieden hebben. Hier liggen dus kansen. Want wanneer deze steden nog meer werk maken van hun eigen bekendheid, komt dit ten goede aan Brabant.  

Samen

Met de citymarketingorganisaties van deze Brabantse steden hebben we de onderzoeksresultaten besproken. Allen omarmen het onderzoek, de resultaten en de inzichten. Zij kunnen individueel gebruikmaken van deze uitkomsten. Maar ook met elkaar gaan we invulling geven aan een nauwere samenwerking over hoe de merken tot elkaar en tot Brabant verhouden en hoe we met elkaar nóg beter het Brabantse verhaal kunnen vertellen. Dat zal best pielen en klooien zijn soms, maar al doende leert men. Samen maken we Brabant nog mooier! 

Bekijk de ImagoMonitor stedeneditie hier!