Skip to Content
Rijk Zwaan: Groentezaden uit Brabant veroveren de wereld
  • Verhaal 27-10-2022

Groentezaden uit Brabant veroveren de wereld

4 minuten leestijd

Welke teler wil er nou geen groente kweken die beter tegen ziekte of droogte kan en die daarnaast inspeelt op de wensen van de consument? Het is mogelijk! Aan de basis van deze teeltrevolutie staat groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan uit Brabant. Zij maken zaden waar groentetelers wereldwijd profijt van hebben.

Verbeterd ras

Een van de belangrijkste redenen om groente te veredelen, is om ze resistent te maken tegen plagen en plantenziektes. Die veroorzaken wereldwijd veel voedselverlies en -verspilling. Veredelaars kruisen en selecteren groenterassen net zo lang totdat er een groenteras ontstaat met alle gewenste voorkeuren. Gemiddeld duurt dit wel 6 tot 16 jaar. 

Tom Hollemans, station manager bij groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan: “We kruisen een vader- en een moederplant. Uit de kindjes selecteren we de beste exemplaren die we doorontwikkelen. Uiteindelijk moet daar een gelijkmatig en goed product uit voortkomen.” 

Hoger doel

Met hun zaden speelt Rijk Zwaan een cruciale rol aan de start van de voedselketen van de duurzame voedselproductie. Het groenteveredelingsbedrijf denkt na over de voedselzekerheid van de toekomst. Dat betekent de gewassen zo veredelen dat ze met minder bronnen, zoals water, energie en nutriënten, geteeld kunnen worden. Maar het betekent ook dat ze nadenken over andere aspecten van duurzaamheid zoals voedselverspilling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het langer houdbaar maken van sla of het kweken van kleinere groenten voor de kleinere huishoudens zodat er minder wordt weggegooid. Rijk Zwaan wil samen met haar partners in de toekomst een groeiende wereldbevolking kunnen blijven voorzien van gezonde voeding, rekening houdend met en inspelend op klimaatverandering en de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen.

Innovatief investeren

Techniek is cruciaal. Daarom investeert Rijk Zwaan jaarlijks meer dan 100 miljoen euro in research en development. Ruim veertig procent van de medewerkers houdt zich daar mee bezig. Rijk Zwaan behoort hiermee tot de top 30 van innovatieve bedrijven in Nederland. Dit uit zich in zowel biotechnologische ontwikkelingen als het op de markt brengen van groenten met steeds weer nieuwe eigenschappen.

“Zo’n 30% van de omzet gaat terug het bedrijf in voor onderzoek en ontwikkeling. Wij investeren continu om het proces te verbeteren en te versnellen en om meer en nieuwe gewassen te maken”, verduidelijkt Hollemans.

Techneuten

“Net als mensen hebben planten ook DNA. Door onderzoek weten we precies welk stukje DNA verantwoordelijk is voor welke planteigenschap, zodat we heel gericht eigenschappen kunnen herkennen en selecteren. Hierdoor kunnen we het DNA van de plant zo maken dat er direct een heel zuivere lijn en uniform product ontstaat, zonder dat daar veel kruisingen voor nodig zijn. Door artificial intelligence wordt het veredelingsproces versneld en hebben telers sneller beschikking over verbeterde groenterassen. Ook in de teelt gebruiken we techniek. Zo zetten we drones in om de planten in de gaten te houden. In winkels gebruiken we eye tracking. Zodat we kunnen zien hoe een consument reageert op het kropje sla dat uit onze zaden is gegroeid.”

Telen met toekomst

Veredelen biedt voordeel voor de hele voedselketen: telers, producenten, retailers en consumenten. Door middel van veredeling kun je rassen resistent maken waardoor de teler minder chemische middelen hoeft te gebruiken. Deze nieuwe rassen stellen hem in staat duurzamer te telen, met een efficiëntere benutting van landbouwgrond en een lager verbruik van energie en water. De nieuwe rassen zijn beter bestand tegen droogte en leveren een hogere opbrengst per vierkante meter op. Ook nieuwe kweekmethodes, zoals hydroteelt waarbij sla op water wordt gekweekt, worden onderzocht.

"In winkels gebruiken we eye tracking. Zodat we kunnen zien hoe een consument reageert op het kropje sla dat uit onze zaden is gegroeid."

Snackkomkommers

Uit de zaden van Rijk Zwaan telen tuinders wereldwijd de groenten die uiteindelijk op je bord komen te liggen: mooi, gezond en aantrekkelijk. De ‘nieuwe’ groenten voldoen aan de verwachtingen van de consument op het gebied van smaak, gemak, variatie en duurzaamheid. Uit de vraag naar meer gezonde tussendoortjes zijn tien jaar geleden de snackgroenten ontstaan. Rijk Zwaan heeft dat in de markt gezet en inmiddels zijn ze niet meer uit de supermarkt weg te denken.

Uit de vraag naar meer gezonde tussendoortjes zijn tien jaar geleden de snackgroenten ontstaan. Rijk Zwaan heeft dat in de markt gezet en inmiddels zijn ze niet meer uit de supermarkt weg te denken.

Familiebedrijf in Brabant

Rijk Zwaan is een internationaal veredelingsbedrijf met 37 dochterondernemingen. Zo’n 3.800 collega’s wereldwijd ontwikkelen continu nieuwe, verbeterde groenterassen door het maken van kruisingen en selectie. Door middel van e-learningplatforms wordt kennis gedeeld met partners en klanten over de hele wereld. Twintig jaar geleden verhuisde het bedrijf naar Brabant, de provincie met landbouw en voedsel in het DNA. Hier vonden ze ruimte, goede grond en gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Ook liggen er veel mogelijkheden tot samenwerking, bijvoorbeeld met universiteiten en hogescholen.

Kopieer de tekst van dit verhaal

Met één druk op de knop kopieer je gratis de volledige tekst van dit verhaal

Deze pagina delen

Ken je anderen die deze pagina ook kunnen waarderen?

Andere verhalen uit het thema Duurzame voedselsystemen en Campagne #inBrabant