Skip to Content
Core Engineering: Een zoute oplossing voor het veilig recyclen van batterijen
  • Verhaal 24-10-2022

Een zoute oplossing voor het veilig recyclen van batterijen

5 minuten leestijd

Bij CORE Engineering werkt een studententeam aan innovaties op het gebied van recycling. Hun focus ligt op de moeilijk te recyclen afvalstromen, zoals batterijen. Hiervoor bedachten zij de unieke TITAN, een batterijshredder die brand voorkomt.

Studententeam bedenkt ‘happy end’ voor batterijbranden

Alleen al in Nederland komt er jaarlijks ruim 10 miljoen kilo batterijen op de markt. In 2020 werd 4,68 miljoen kilo batterijen ingezameld. Afval waaruit nog een heleboel grondstoffen te hergebruiken is, mits het goed wordt verwerkt. Batterijen kunnen worden omgezet naar metalen om nieuwe producten van te maken, maar ook naar stenen zoals obsidiaan en basalt. Echter, dé belangrijkste oorzaak van branden in de afvalverwerkingsindustrie zijn batterijbranden. Hierbij kunnen giftige gassen vrijkomen. Om dit probleem aan te pakken heeft CORE samen met het Brabantse Global Oven Systems een onderwater shredderinstallatie ontworpen. Normaal gesproken komt bij dat kapotmaken veel warmte en lading vrij. Dat wordt opgelost door de versnipperaar onder water en in een zoutoplossing te laten werken. 

Dirk van Meer: “Als student heb je zowel kennis als tijd om een verandering te kunnen maken. Als je echt maatschappelijke impact wil maken, zoals wij bij CORE, probeer je al tijdens je studententijd dringende problemen op te lossen.”

Maak impact als student

‘De circulaire economie versnellen’, dat was de droom van een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij wilden de wereld een stukje duurzamer maken door bestaande installaties te optimaliseren, productieproblemen op te lossen en innovatieve oplossingen te creëren voor brede marktvragen. Vraagstukken die te groot zijn voor één bedrijf en die te veel tijd kosten als je ze aan de overheid zou overlaten. Dirk van Meer, 22 jaar, afgestudeerd Chemical Engineering aan de TU/Eindhoven, nu CEO bij CORE: “Als student heb je zowel kennis als tijd om een verandering te kunnen maken. Als je echt maatschappelijke impact wil maken, zoals wij bij CORE, probeer je al tijdens je studententijd dringende problemen op te lossen.” 

De waarde van afval

Grondstoffen worden duurder, levertijden langer, materialen schaars. We zullen het moeten doen met de hoeveelheid die er nu is. Wat we boven de grond hebben gehaald, moeten we zoveel mogelijk hergebruiken om nieuwe technologieën mogelijk te kunnen maken. Waar veel aandacht uitgaat naar het laatste stukje van de energietransitie (zonnepanelen, windmolens, elektrische accu’s) focust CORE zich juist op de achterkant; het afval dus. De 22-jarige Tatum Simons, student TU/e, is Team Captain bij CORE: “We werken aan installaties die het mogelijk maken om de afvalstroom te recyclen. Denk bijvoorbeeld aan een batterijshredder (versnipperaar) of een hoge temperatuursoven om afval om te smelten.” Grondstoffen uit de aarde halen kost ontzettend veel energie en is slecht voor het ecosysteem. Bovendien raken de bronnen steeds meer uitgeput. Dirk van Meer: “Kunnen we niet hier in Brabant onze eigen ‘mijnen’ produceren door beter te gaan recyclen? Bij CORE hebben we verschillende technieken ontwikkeld die de circulaire economie versnellen, waarvan de batterijshredder TITAN een heel mooi voorbeeld is.”

"Bij CORE hebben we verschillende technieken ontwikkeld die de circulaire economie versnellen."

Ontvlambare mix

Op dit moment bestaat er één TITAN, een proefshredderinstallatie voor toepassing van de techniek in Nederland en daarbuiten. De groep hoopt dat de installatie binnenkort kan worden ingezet in bestaande industrieën. Simons: “De TITAN zou aan de voorkant van het proces moeten worden ingezet om te zorgen dat een ontvlambare mix van batterijen verandert in een ongevaarlijke mix van plastic en metalen. Door een batterij in een vroeg stadium kapot te maken en te zorgen dat de lading eruit is, wordt het mogelijk om op een veilige manier grondstof te produceren. Wat overblijft, kan verder verwerkt worden in post-shredder-installaties. Wij zijn in overleg met bedrijven als HKS Scrap Metals en Huiskes Recycling en nationale partijen als WeCycle om te kijken of dit wellicht in hun lijn geïmplementeerd kan worden.” 

Verschillende hoeken, één probleem

CORE is ontstaan als een studenteninitiatief van de TU Eindhoven, maar is ondertussen doorgegroeid met kennisinstellingen als Fontys, Avans Breda en Tilburg Universiteit. Er wordt gewerkt in een team van 25 studenten uit een grote verscheidenheid aan faculteiten. Zo lopen er designers rond, natuurkundestudenten en chemici, mensen van sustainable innovation en van technische bedrijfskunde. De kracht van het team zit ’m in die diversiteit. Juist door vanuit verschillende hoeken naar één probleem te kijken, zie je het complete plaatje. Naast alle kennisinstellingen en technische partijen werkt CORE ook samen met alle grote organisaties in de regio die zich richten op studenten en technologie, zoals Gate2, BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) en Braventure. 

CORE wil uiteindelijk een soort ‘living lab’ worden, een ontwikkelclub in de breedste zin van het woord, waarbij alle studenten uit Brabant de kans krijgen om zichzelf en de circulaire economie door te ontwikkelen. Een plek waar technische vraagstukken, onderwijs en ontwikkeling samenkomen. 

“Waar anders dan in Brabant is het mogelijk om als jonge student de CEO van ASML op te bellen met de vraag of hij je wil helpen bij een probleem?"

Open cultuur & mouwen opstropen

De regio Brabant is de place to be waar jong talent daadwerkelijk een actieve bijdrage levert aan de verduurzaming. CORE heeft zich hier niet alleen gevestigd vanwege het hoge aantal innovatieve kennisinstellingen, ook de Brabantse mindset van ‘mouwen opstropen en aan de slag’ past bij het studententeam. Brabant biedt een goed faciliterend netwerk en heeft het juiste vestigingsklimaat: er zitten veel technische bedrijven, er is ontzettend veel kennis en het heeft een fijne open cultuur. Dirk van Meer: “Waar anders dan in Brabant is het mogelijk om als jonge student de CEO van ASML op te bellen met de vraag of hij je wil helpen bij een probleem? Mensen hier zijn graag bereid jonge mensen te leren over het vak en de sector zonder daar per se iets terug voor te verlangen.”

Uitgeshredderd?

In de komende jaren wil CORE technologie zoals TITAN opschalen om onder andere branden in havengebieden te bestrijden. Daarnaast zijn ze bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van een AI-systeem dat batterijen opspoort op de band en verwijdert uit de afvalstroom. Nog beter dan ze versnipperen om te voorkomen dat er een brand ontstaat, is om batterijen op het juiste moment uit het afval te halen, zodat ze naar de juiste recyclers kunnen.

Als bedrijf wil CORE groeien en meer studenten een kans te geven mee te groeien. Ze hebben de droom om spin-offs van kleine studententeams neer te zetten op alle aangesloten kennisinstellingen. Zo zal niet alleen hun organisatie groeien, maar ook andere organisaties in Brabant. CORE wil hun organisatie Brabant-breed trekken en zo nog meer studenten en bedrijven enthousiasmeren om de regio én de wereld verder te helpen.

 

Kopieer de tekst van dit verhaal

Met één druk op de knop kopieer je gratis de volledige tekst van dit verhaal

Deze pagina delen

Ken je anderen die deze pagina ook kunnen waarderen?

Andere verhalen uit het thema Energietransitie, Duurzame economie en Campagne #inBrabant