Skip to Content
  • Onderzoek 27-10-2023

Tweede editie van de ImagoMonitor Brabant

Onlangs is de tweede editie van de ImagoMonitor Brabant uitgevoerd. Deze monitor brengt in beeld hoe Brabanders én niet-Brabanders denken over de regio Brabant. Hiermee meten we of de waarden uit het merkfilter Brabant ook daadwerkelijk gezien, herkend en beleefd worden. De ImagoMonitor 2023 bevestigt de resultaten uit de eerdere meting: Brabant is en blijft een sterk merk!

Er is een stijgende lijn te zien in beeld én sentiment: het beeld van Brabant is positiever geworden t.o.v. 2020, zelfs véél positiever onder de niet-Brabanders. Ook het sentiment is positief: zowel Brabanders als niet-Brabanders verwachten dat het beeld van Brabant in de toekomst verder zal verbeteren. De ImagoMonitor 2023 bekijk je hier.

Associaties

Het merk Brabant wordt primair gevormd door culturele associaties zoals ’gezelligheid’, ‘gemoedelijkheid’ en ‘carnaval’. Dit beeld is herkenbaar en positief. Bij de niet-Brabander zien we een positieve ontwikkeling in de associaties, zowel in innovatie/high tech (Brabander is innovatief) als high touch (Brabander is maatschappelijk betrokken). Dat is een mooie ontwikkeling!

Merkwaarden

De merkwaarden worden herkend door zwel Brabanders als niet-Brabanders. Wat betreft de merkwaarde ‘gedurfde innovatie’ zijn de resultaten gunstig, maar mogen de niet-Brabanders nog meer overtuigd worden van de innovatiekracht en durf van de Brabanders. De jongere doelgroep behoeft aandacht; het beeld van Brabant is daar negatiever dan gemiddeld. 

Stedenmerken

Tot slot is met een aanvulling op het onderzoek gemeten wat de relatie is tussen het merk ‘Brabant’ en de merken van zeven Brabantse steden. Ook dat leverde interessante inzichten op. Onder andere dat het imago van Brabant over het algemeen een grotere invloed heeft op het imago van de individuele steden, dan dat van de steden op het imago van Brabant. Lees hier de stedeneditie van de ImagoMonitor.

Bekijk de ImagoMonitor 2023