Skip to Content
Organon in Oss
  • Onderzoek 21-06-2022

Steden en Streken Merkenonderzoek III

Begin dit jaar heeft Hendrik Beerda Consultancy zijn Steden en Streken Merkenonderzoek opnieuw onder jongeren uitgevoerd. Daarmee zijn de eerder verzamelde data over de regio Brabant en de merken bínnen Brabant aangevuld, en is de analyse geactualiseerd. De mooie conclusies blijven overeind: Noord-Brabant blijft ook in 2022 het sterkste provinciemerk van Nederland, en handhaaft daarmee de koppositie van 2019 en 2021!

Amsterdam is in 2022 de stad met de sterkste merkuitstraling; ´s-Hertogenbosch is de hoogst genoteerde Brabantse gemeente op de 5e positie, gevolgd door Breda (11), Eindhoven (14) en Tilburg (18)

Merkpersoonlijkheid

Noord-Brabant is in de ogen van de Nederlanders vooral een sympathiek, opgewekt, goedig, zachtmoedig en actief merk. Verder wordt Noord-Brabant aan creativiteit en uniciteit gekoppeld. Dat past dus uitstekend bij de merkwaarden van de regio; desalniettemin mag het innovatieve nog wel wat sterker uit de verf gaan komen.

Streken

De Biesbosch is de sterkste Noord-Brabantse streek en neemt de 6e positie in. De Veluwe is de streek in Nederland met de grootste merkkracht.