Skip to Content
  • Blog 20-07-2022

Miljoenen internationals bereikt met vlogs over Brabant

Sandy van den Hoogen Brandmanager

Sandy van den Hoogen

Dat Brabant de ‘place to be’ is voor internationaal talent weten wij allang, maar dat mag nog veel breder bekend worden. In 2021-2022 voerden Brabant Branding en Brainport Development daarom de Tech Xperience campagne, om in een groot aantal landen op de wereld te laten zien hoe aantrekkelijk het is om naar Brabant te komen. Vanwege corona deden we dat in 2021 via vlogs. En met groot succes! In deze blog lees je er alles over.

Voor een fijne en uitdagende baan in de high tech, moet je in Brabant zijn! Baanbrekende technische ontwikkelingen, duurzame ontwerpen en innovatieve oplossingen, hier in Brabant werken we dagelijks samen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat Brabant de ‘place to be’ is weten wij allang, maar dat mag nog veel breder bekend worden. Ook buiten de landsgrenzen, aangezien we de uitdagingen op de arbeidsmarkt niet kunnen bolwerken zonder talent ‘van buiten’ aan te trekken. In 2018 hebben de Provincie Noord-Brabant (Brabant Branding i.s.m. team Arbeidsmarkt) en Brainport Development daarom de Tech Xperience ontwikkeld, een internationale campagne om in een groot aantal landen op de wereld te laten zien hoe aantrekkelijk het is om naar Brabant te komen. Niet alleen voor die gave baan, maar ook omdat het hier goed wonen en leven is.

In 2018 lieten we daarvoor tien internationale toptalenten letterlijk ervaren hoe het hier is: ze zijn een week lang ondergedompeld in het Brabantse. Ze bezochten innovatieve bedrijven en maakten kennis met het bourgondische leven. Ze zijn deze week gevolgd door een cameraploeg en de video-opnames van hun ervaring zijn ingezet als campagne-materiaal. Doel: andere internationals inspireren en motiveren om Brabant eens te overwegen als regio om zich te vestigen. Deze campagne was zo succesvol, dat we besloten om samen nóg een editie te organiseren.

Geen ‘next best thing’

Helaas konden we toen door de corona-pandemie geen talenten hierheen halen. Maar Brabant zou Brabant niet zijn als we daar niet een creatieve oplossing voor bedachten… Eén voorwaarde: het mocht geen slap aftreksel zijn van het originele idee, het moest minstens even goed of nog béter zijn. En dat werd het. We vonden negen internationale toptalenten die al enige tijd in Brabant wonen en werken bereid om te gaan vloggen over hun leven, en over de uitdagende baan die ze hebben in de Brabantse high tech sector. Deze vlogs hebben we ingezet als campagne-content voor de Tech Xperience 2021-2022. En wederom met succes!

Het doel bleef onveranderd: vergroten van de naamsbekendheid van Brabant als geheel en Brainport in het bijzonder onder tech en IT- talent wereldwijd. We wilden internationaal talent een oprecht beeld schetsen van hoe het is om hier te werken en te wonen. Door de vlogs konden we laten zien aan welke baanbrekende technologieën hier gewerkt wordt, en de maatschappelijke impact die we daarmee kunnen maken. Daarnaast geven de vlogs een impressie van werken en leven in Brabant en Brainport.

Campagne-feiten

De campagne heeft ruim een half jaar gedraaid, van medio september 2021 tot eind maart 2022. Gedurende die periode zijn er teasers (korte advertentie-achtige video’s) gedeeld van elke vlog, via Instagram, Facebook, Google Display en YouTube. Bij klikken op de teaser, kon de doelgroep de hele vlog bekijken, of doorklikken naar de landingspagina. Mooie bijvangst zou het zijn als er mensen door zouden klikken naar de vacatureportal van Brainport, maar dat was geen hoofddoelstelling.

Doelen versus prestaties

De doelstelling om met de campagne wereldwijd 2.500.000 talenten te bereiken, bleek te voorzichtig ingeschat; dat bereik werd al vrij vroeg in de campagne gehaald. Daarom is eind 2021 de focus verlegd naar het realiseren van kwalitatief verkeer en vlog views, twee doelstellingen die bijdragen aan het doel: leven en werken in Brabant/Brainport laten zien. Het uiteindelijke bereik eind maart 2022 was maar liefst ruim 46 miljoen…

Wat we constateren is dat het concept van vlogs om een impressie te geven van de regio en daarmee awareness te creëren goed werkt, maar wel voornamelijk voor consumptie bínnen de sociale platformen. Kijkers van de teasers klikten relatief gezien weinig door naar de landingspagina.

Lessons learned

  • In de eerste maand draaiden er twee Instagram-campagnes, en werd de bereikdoelstelling van de Tech Xperience al gehaald. Instagram is dus een goed kanaal om in een korte tijd, veel bereik te genereren bij deze doelgroep.
  • Na deze eerste maand is ook Facebook ingezet. Dit kanaal wint het in een aantal focuslanden qua bereik (en kliks) van de Instagram-campagne. Het percentage gebruikers dat doorklikt is op Facebook veel hoger (gem. 3,15 % versus 0,15 %). Daar tegenover staat dat de kwaliteit van het verkeer op Facebook tegenvalt t.o.v. Instagram. De lange video’s deden het op Facebook beter dan de korte teasers.
  • Wat bij Google Display goed werkte was een zogenaamde ‘similar audience’. Google creëert hiervoor een publiek van bezoekers met een vergelijkbaar profiel als dat van bezoekers die eerder interesse toonden door te klikken.
  • Tot slot is ook op YouTube de bereikdoelstelling ruimschoots behaald. Met name de nieuw geteste DiscoveryAds lijken een schot in de roos als het gaat om vlog views. Lage kosten, veel views.

En de vlogs zelf?

Qua inhoud zien we dat bepaalde teasers het beter deden dan anderen; dit kan liggen aan de mate waarin een bepaalde vlogger de kijker aanspreekt. Een specifieke ‘call-to-action’ toevoegen lijkt goed te werken: bij de toevoeging van de copy ‘watch Krishti's vlogs!’ klikten meer gebruikers door. In totaal zijn de vlogs, die in zijn geheel op YouTube staan, 496.175 keer bekeken, met een totale kijktijd van 3.788 uur. Dat is ruim 63 uur, oftewel ruim 1,5 werkweek aan ‘impressies van Brabant’.

Kortom: wederom een succesvolle Tech Xperience! De credits voor de campagne komen zéker ook voor een groot deel de bedrijven toe die hebben meegewerkt; zij gaven een medewerker tijd en ruimte om te vloggen, en hebben vol trots de vlogs ook gedeeld. Net als de deelnemers zélf natuurlijk 😊.

Social campagnes kunnen dus heel goed worden ingezet voor het creëren van naamsbekendheid en het branden van een regio. Het concept van vlogs met persoonlijke verhalen over werken en leven in de regio leent zich hier uitstekend voor.