Skip to Content
Organon in Oss
  • Nieuws 01-03-2021

Het verhaal van Noordoost-Brabant

De partijen in Noordoost-Brabant werken hard aan het neerzetten van een consistent en overtuigend beeld van hun regio. Een belangrijk instrument hierin is de kernboodschap die ze gezamenlijk hebben opgesteld. Door in alle eigen activiteiten, van strategie tot uitvoering, het gemeenschappelijke verhaal te vertellen bouwen ze samen aan een positief imago van Noordoost-Brabant. Dit is belangrijk want een sterk imago van de regio heeft o.a. invloed op de beslissing van bedrijven, investeerders, studenten & kenniswerkers om te kiezen voor Noordoost-Brabant. Brabant Branding heeft de partijen in Noordoost-Brabant mogen ondersteunen in het proces om de kernboodschap te ontwikkelen. Lees hieronder de kernboodschap van Noordoost-Brabant.

Vertrouwd, veerkrachtig en vol vakmanschap

Op elkaar letten, een ander iets gunnen en je ergens thuis, vertrouwd voelen. Het niet bij woorden laten, maar gewoon aan de slag. Samen. Dat is wat Noordoost-Brabant bindt. Als het even tegenzit, juist dan in actie komen. Dat maakt Noordoost-Brabant tot een veerkrachtige, op samenwerking gerichte regio. Waar een mix van slimme makers en praktische denkers te vinden is. Je blijven ontwikkelen en uitbouwen wat goed is, dat is de energie die Noordoost-Brabant drijft. Om zo het beste uit het leven te halen.

Onze kern

Noordoost-Brabant is een regio waar saamhorigheid nog iets betekent. Omdat familiegevoel er nog gewoon is. De menselijke maat nog bestaat. Het ‘goei leven’. Inwoners van Noordoost-Brabant herkennen zich in kernwaarden als trouw, in delen, in een beetje op elkaar letten. Niet voor niets heeft de coöperatieve gedachte in dit deel van Brabant snel wortel geschoten. Is het aantal maatschappelijke initiatieven tot op de dag van vandaag groot.

Onze rollen

Slimme ondernemers en inventieve makers, die niet stil willen blijven staan. Daarom staan we open voor expertise van anderen. Zijn we op zoek naar kennis die geworteld is in de praktijk. Om verrijkt weer nieuwe wegen in te slaan. Want Noordoost-Brabant is ronduit ondernemend. Vooral in familiebedrijven. Van heel klein, tot heel groot.

En dus durven we te delen. Bewust. Omdat we weten dat daar ‘vermenigvuldigen’ begint. Zo ontstaan allerhande netwerken, klein, wat groter en groots. Gericht op de regio, maar ook ‘daarbuiten’. Tot op wereldniveau. Omdat we buiten de gebaande paden durven te denken. Gek genoeg, weten dat maar weinig mensen. Want ja, we zijn bescheiden.

En dus

Dat alles bij elkaar maakt, dat Noordoost-Brabant misschien wel het best bewaarde geheim van Nederland is. Ergens willen we dat ook wel zo houden. Maar onze successen mogen we zo nu en dan best oppoetsen. Met anderen delen. Want Noordoost-Brabant is een regio, waar ‘met plezier met elkaar aanpakken’ heel gewoon is. Waar innovatie logisch is, omdat we elkaar altijd blijven uitdagen. Waar we op een ander letten ‘omdat ons pap en mam dat ook deden’. Dat snufje ‘DNA van Noordoost-Brabant’, dat delen we graag met de rest van de wereld.