Skip to Content
  • Onderzoek 26-10-2022

Mooie resultaten European Innovation Scoreboard 2022

Mooie resultaten voor Brabant en Nederland volgens het European Innovation Scoreboard 2022. Brabant in de top 3 meest innovatieve regio's van NL. Nederland innovatieleider in Europa.

Op 22 september publiceerde de Europese Commissie de nieuwste editie van het European Innovation Scoreboard. Op het European Innovation Scoreboard (EIS) staan de prestaties van EU-landen waar het gaat om onderzoek en innovatie. Sinds 2001 wordt het scoreboard jaarlijks gepubliceerd.

Zeven belangrijke uitkomsten

1. Brabant is samen met Utrecht en Noord-Holland de meest innovatieve regio van Nederland.
2. Brabant scoort beter dan het Europese gemiddelde op 'digital skills'.
3. Brabant scoort minder dan het gemiddelde van Nederland op 'lifelong learning'.
4. Nederland staat op de vierde plek, één plaats hoger dan vorig jaar, en behoort samen met Zweden (1), Finland (2), Denemarken (3) en België (5) tot de kopgroep van innovatieleiders in Europa.
5. EIS meet de innovatiescore op basis van 32 indicatoren, ingedeeld in twaalf categorieën. Nederland scoort relatief goed (meer dan 50% hoger dan het Europese gemiddelde) op: Menselijk kapitaal (Human resources), Onderzoeksysteem (Attractive research systems), Digitalisering (Digitalisation), Gebruik van informatietechnologie (Use of information technologies) en Verbindingen (Linkages; publiek-private samenwerking bij innovatie door mkb).
6. Nederland scoort relatief slecht, lager dan het Europese gemiddelde, op de categorieën bedrijfsinvesteringen en verkoopimpact. Bij dit laatste gaat het vooral om het commercialiseren van kennis. Nederland is goed in het ontwikkelen van kennis, maar presteert minder op het benutten van de opgedane kennis.
7. Nederland verbeterde haar innovatieprestaties ten opzichte van 2015 met bijna 10%.

De sterke punten van Nederland die hebben bijgedragen aan de vooruitgang op de EIS van dit jaar zijn: publiek-private samenwerkingen, wereldwijd talent, geschoolde arbeidskrachten (inclusief tech-specialisten) en een algemene bevolking met bovengemiddelde digitale vaardigheden.

Waarde en betekenis van dit scoreboard

Het scoreboard laat zien dat de meest innovatieve landen over het algemeen het beste presteren in diverse gebieden. Met andere woorden: om een hoge prestatie te behalen, hebben landen een evenwichtig ecosysteem nodig waarin innovatie op allerlei manieren ondersteund en gefaciliteerd wordt. Denk hierbij aan:

  • stimuleren van samenwerkingen op innovatiegebied tussen bedrijven, universiteiten en overheden;
  • investeringen in talentontwikkeling, onderwijs en onderzoek;
  • en ontwikkelen van een sterke digitale infrastructuur.

Het EIS beoordeelt de relatieve sterke en zwakke punten van Europese landen in hun nationale innovatieprestaties, en helpt hen bij het identificeren van gebieden die ze moeten aanpakken.