Skip to Content
  • 17-11-2020

Digitalisering in Brabant

Brabant Branding en het team Digitalisering van de Provincie Noord-Brabant zijn geïnteresseerd in hoe Brabant in het nieuws komt in relatie tot het thema digitalisering. Over welke steden, partners en sectoren schrijven regionale en nationale nieuwsleveranciers in relatie tot digitalisering? Hoeveel schrijven ze? Welke nieuwsleveranciers schrijven het meest? Met welk sentiment? Dat heeft Brabant Branding getracht te achterhalen met dit onderzoek.

Media analyse

Uit het rapport blijkt dat gemiddeld meer dan zeven publicaties per dag verschijnen over digitalisering in Brabant. Daarvan heeft ruim 38 procent een (zeer) positief sentiment. Naast de dagelijkse aandacht die de media besteden aan het onderwerp digitalisering in Brabant, wordt dat doorgaans met een positieve noot gedaan. Dit richt zich met name op het innovatieve karakter van de steden, sectoren en partners, evenals de investeringen en samenwerkingsverbanden die worden opgezet binnen de provincie. Daarnaast is er ook aandacht voor de meerwaarde van digitalisering voor maatschappelijke thema's zoals zorg, milieu en welzijn. Het beperkte negatieve sentiment (3,5 procent) richt zich op de keerzijde van de ontwikkelingen op digitaal vlak, zoals cybercriminaliteit en privacy kwesties.