Skip to Content
  • 24-11-2020

Campagne Brabant als "place to be"

Heel veel mensen weten het: in Brabant kun je heel goed leven. Maar het mag nóg breder bekend worden. Daarom start Brabant Branding in samenwerking met de provincie en haar partners een meerjarige campagne. Met #inBrabant gaan we het positieve imago versterken van Brabant als top kennis- en innovatieregio waar niet alleen het leven goed is, maar je ook fantastisch kunt wonen, werken en leren. Waar we door ondernemerschap, innovatie en samenwerking de oplossingen voor de toekomst vinden. Brabant is de plek waar je moet zijn.

Eerste accent: talent

Binnen deze Brabantbrede campagne brengen we steeds andere accenten aan. Het eerste accent is talent. Want talent moeten we aantrekken en behouden voor de regio. Alleen dan blijven we behoren tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s. En garanderen we duurzame welvaart en welzijn voor iedereen in Brabant.

Brabant biedt perspectief

Het werk-, woon-, leer- én leefklimaat in Brabant is ongekend. Maar soms helaas nog onbekend. In de eerste campagneperiode laten we hoogopgeleide talenten in Nederland zien welke perspectieven Brabant biedt. Carrièreperspectief bijvoorbeeld. We faciliteren excellent onderwijs. Stimuleren een leven lang ontwikkelen. En we hebben in Brabant een ijzersterk MKB. Komend jaar zetten we de campagne ook in op andere thema’s. Hierover later meer.

Heb jij content die past in deze campagne?

Ken jij mooie voorbeelden van innovatieve bedrijven, good practises of successtories als mogelijke content voor deze campagne? Laat het ons weten via campagne@brabant.nl.

Tip tot slot: Gebruik de hashtag #inBrabant zélf in tweets, op Facebook of Insta en op LinkedIn. Help mee de content te verspreiden via sociale media en zo het bereik verder te vergroten. Dan werken we sámen aan een positief beeld over Brabant.