Skip to Content
  • Nieuws 29-07-2022

Een 8 voor Brabantse sportevenementen

De grote meerderheid van de bezoekers aan Brabantse sportevenementen is van mening dat het event bijdraagt aan een positief imago van Brabant. Ze ervaren een groot gevoel van saamhorigheid en geven het bezochte evenement als rapportcijfer gemiddeld een 8.

Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met Fontys Economische Hogeschool Tilburg. In het onderzoek is gekeken naar 15 verschillende soorten sportevenementen die de provincie Noord-Brabant financieel heeft gesteund. Het doel van dit onderzoek is om op basis van deze evaluaties inzichten te verwerven die bijdragen aan het realiseren van doelen van het nieuwe provinciale sportevenementenbeleid, dat nog in ontwikkeling is. Vijf interessante conclusies:

1. Impact evenement hangt samen met leeftijd bezoekers

Het gevoel van saamhorigheid dat ontstaat bij sportevenementen en de trots die mensen ervaren omdat het evenement in Brabant plaatsvindt, zijn beide het sterkst bij oudere bezoekers. De jongere bezoekers voelden zich juist vaker aangemoedigd om zelf (meer) te gaan bewegen of sporten.

2. Grote variatie in uitgaven bezoekers in gastgemeente

De uitgaven van bezoekers liepen uiteen van 0 euro tot 800 euro per dag. Deze uitgaven hingen niet samen met leeftijd, geslacht of opleiding. Bezoekers gaven wel meer geld uit wanneer zij verder moesten reizen om het evenement te bezoeken.

3. Bezoek aan gastgemeente

Zes op de tien bezoekers waren zonder het evenement niet in de gastgemeente geweest en droegen daarom bij aan de economische impact. Deze varieerde per evenement van 31.000 euro (Ster ZLM Toer, slotetappe Oss 2017) tot 2,5 miljoen euro (RICOH Open 2017).

4. Meer saamhorigheid bij evenementen met Nederlands succes

De grote meerderheid van de bezoekers van sportevenementen in Brabant ervoer een gevoel van saamhorigheid. Wanneer er Nederlands topsportsucces was op een evenement, was meer saamhorigheid te zien. Dit is mogelijk een reden voor de grote verschillen tussen de evenementen in ervaren verbondenheid onder de bezoekers.

5. Impact op beweeggedrag lijkt beperkt

Minder dan een kwart van de bezoekers van Brabantse sportevenementen gaf aan zich door het bezoek aan het evenement aangemoedigd te voelen om (meer) te gaan bewegen of sporten. Dit positieve effect was vaker te zien bij bezoekers die zelf al regelmatig sportten. Onduidelijk is wat de invloed is op het werkelijke sport- of beweeggedrag.