Skip to Content
  • Nieuws 25-01-2021

Brabant is een ijzersterk merk

Noord-Brabant is de Nederlandse provincie met de sterkste merkuitstraling én de provincie waarmee de Nederlander zich het meest verbonden voelt. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek naar steden en streken.

Het Steden en Streken Merkenonderzoek is voor de provincie Noord-Brabant voor een groot deel een aaneenschakeling van positieve uitkomsten. Het gaat om merkuitstraling en verbinding, maar ook om uitkomsten als: ‘Noord-Brabant is het sterkste provinciemerk onder volwassenen in Nederland, onder studenten én onder minimaal hbo-opgeleiden.’ En: ‘Op de waarderingsranglijst van zowel volwassenen als jongeren staat Noord-Brabant tweede.’ Brabant wordt dus zeer hoog gewaardeerd, óók buiten de provincie. Op de factor ‘vernieuwend’ staat Brabant op een sterke derde positie, tussen de Randstedelijke regio’s.  Sympathieke merkpersoonlijkheid Noord-Brabant heeft volgens de onderzoekers ‘vooral een sympathieke, opgewekte, goedige en zachte merkpersoonlijkheid’. Tegelijkertijd is het opvallend dat Brabant tussen 2011 en nu is gestegen op de factoren ‘zelfverzekerd’, ‘gedurfd’ en ‘non-conformistisch’. Van nature liggen goedig, zachtmoedig en vriendelijk tegenover durf en non-conformisme. Maar in Brabant bijten ze elkaar juist niet. ‘Dat weet Brabant goed te doorbreken,’ zeggen de onderzoekers. En de rek is er afgaande op het onderzoek nog niet uit: Brabant wordt het meest genoemd als regio waarvan de populariteit de komende twee jaar zal toenemen.  Krachtig blijven communiceren Noord-Brabant wordt vooral bovengemiddeld gezien als een provincie met een prettige sfeer, goede horeca- en uitgaansmogelijkheden, veel groen of mooie natuur en een goed winkelaanbod. Waarbij de andere kant van die medaille, gedurfd en non-conformistisch, steeds sterker wordt gezien. De merkpositie kan verder geoptimaliseerd worden door ‘concrete, unieke eigenschappen’ meer te benadrukken en ‘meer dynamiek’ aan het merk toe te voegen, zodat mensen er ook beelden bij krijgen. Onderzoekers wijzen er ook op dat de Brabander relatief minder trots is op de eigen regio (nummer 5) dan anderen op hun eigen regio. Dit wordt mede veroorzaakt doordat Brabant ‘extern’ het sterkste merk is.

Vergelijking met 2013

De Provincie Noord-Brabant gaf Hendrik Beerda Brand Consultancy in 2013 de opdracht om uit verzamelde data de merkkracht en reputatie van Noord-Brabant te analyseren en te vergelijken met de andere Nederlandse provincies. Het is het enige merkenonderzoek dat het imago van steden en streken langjarig en zo grootschalig monitort. Nu is deze analyse op verzoek van de provincie herhaald, mede om verschuivingen te kunnen signaleren. Zo zijn in vergelijking met 2013 de goede horeca- en uitgaansmogelijkheden en het goede aanbod van winkels en podia belangrijker geworden in het prestatieprofiel van Noord-Brabant.

In maart 2021 vindt het tweede deel van de analyse door Beerda plaats, waarbij ook de Brabantse ingredient brands worden meegenomen en de resultaten van 2019 worden vergeleken met de meest recente data. Met deze laatste data kan een mogelijk effect van de corona-crisis zichtbaar worden.