Cookie Consent

InBrabant.nl gebruikt cookies om de site goed te laten werken. 

Meer weten over cookies en hoe we met je privacy omgaan?

Datagedreven teelt zorgt voor duurzamere teelt

Groentezaden uit Brabant veroveren de wereld

Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan denkt na over de voedselzekerheid van de toekomst. Om nog duurzamer te telen, maakt het bedrijf gebruik van technologieën als robotica en artificial intelligence. De nieuwe rassen die daardoor ontwikkeld worden, hebben minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig, zorgen voor een efficiëntere benutting van landbouwgrond en een lager verbruik van energie en water. Ze zijn beter bestand tegen droogte en leveren een hogere opbrengst per vierkante meter op. De groentezaden uit Brabant ontkiemen wereldwijd.

Rijk Zwaan wil samen met haar partners in de toekomst een groeiende wereldbevolking kunnen blijven voorzien van gezonde voeding, rekeninghoudend met en inspelend op klimaatverandering en de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen. Met hun zaden speelt het Brabantse bedrijf een cruciale rol bij duurzame voedselproductie. Hun doel is om de gewassen zo te veredelen dat ze met minder water, energie en nutriënten geteeld kunnen worden. Ook andere aspecten van duurzaamheid, zoals voedselverspilling, komen aan bod. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het langer houdbaar maken van sla of het kweken van kleinere groenten voor de kleinere huishoudens zodat er minder wordt weggegooid. 

Met artificial intelligence verbeterd groenteras

Tom Hollemans, station manager bij groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan: “Net als mensen hebben ook planten DNA. Door onderzoek weten we precies welk stukje DNA verantwoordelijk is voor welke planteigenschap, zodat we heel gericht eigenschappen kunnen herkennen en selecteren. Een van de belangrijkste redenen om groente te veredelen, is om ze resistent te maken tegen plagen en plantenziektes. Die veroorzaken wereldwijd veel voedselverlies en -verspilling. Het komen tot een nieuw groenteras met alle gewenste voorkeuren duurt gemiddeld 6 tot 16 jaar. Door artificial intelligence wordt het veredelingsproces versneld en hebben telers sneller de beschikking over verbeterde groenterassen.”

"Een van de belangrijkste redenen om groente te veredelen, is om ze resistent te maken tegen plagen en plantenziektes. Die veroorzaken wereldwijd veel voedselverlies en -verspilling."

Zelflerend netwerk

Levende producten zijn allemaal uniek en daardoor erg complex om te automatiseren. Hoe modelleer je bijvoorbeeld een plant die zich ontwikkelt? Of hoe kan je een robot een tomaat laten plukken? Met AI-toepassingen creëert Rijk Zwaan zelflerende netwerken om dit soort complexe problemen op te kunnen lossen. Ook tijdens de teelt gebruiken ze techniek. Zo zet het bedrijf drones in om de planten in de gaten te houden. In winkels gebruiken ze eye tracking, zodat ze kunnen zien hoe een consument reageert op het kropje sla dat uit hun zaden is gegroeid.

Smart horticulture

De tuinbouw kent een enorme hoeveelheid apparaten die verbonden zijn met het internet. Van oogstmachines met sensoren tot draadloze sensoren in de kassen die licht of de temperatuur van een groenteblad meten. Smart horticulture noemen we deze Internet of Things-toepassing in de tuinbouw. Met behulp van de data die de sensoren opleveren, kan het gebruik van onder andere water en bodem geminimaliseerd worden, terwijl de opbrengsten van de plant worden gemaximaliseerd. Zo wordt het productieproces steeds efficiënter. Ook worden de verzamelde data ingezet om klanten van Rijk Zwaan te ondersteunen met technisch advies. De inzet van data levert een grote bijdrage aan het nog duurzamer telen van groenten.

Innovatief investeren

Techniek is cruciaal. Daarom investeert Rijk Zwaan jaarlijks meer dan 100 miljoen euro in research en development. Ruim veertig procent van de medewerkers houdt zich daar mee bezig. Rijk Zwaan behoort hiermee tot de top 30 van innovatieve bedrijven in Nederland. Dit uit zich in zowel biotechnologische ontwikkelingen als het op de markt brengen van groenten met steeds weer nieuwe eigenschappen. 

Tom Hollemans: “Zo’n 30% van de omzet gaat terug het bedrijf in voor onderzoek en ontwikkeling. Wij investeren continu om het proces te verbeteren en te versnellen en om meer en nieuwe gewassen te maken”, verduidelijkt Hollemans.

Familiebedrijf in Brabant

Rijk Zwaan is een internationaal veredelingsbedrijf met 37 dochterondernemingen. Zo’n 3.800 medewerkers wereldwijd ontwikkelen continu nieuwe, verbeterde groenterassen door het maken van kruisingen en selectie. Door middel van e-learningplatforms wordt kennis gedeeld met partners en klanten over de hele wereld. Twintig jaar geleden verhuisde het bedrijf naar Brabant, de provincie met landbouw en voedsel in het DNA. Hier vonden ze ruimte, goede grond en gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Ook liggen er veel mogelijkheden tot samenwerking, bijvoorbeeld met universiteiten en hogescholen.